Vyriausias vakaro vertintojas

Bet ko ir visko, kas vyksta susirinkimo metu, vertintojas. Atsakomybė didžiulė, tačiau apdovanojimai taip pat. Bendras vertintojas yra atsakingas „Toastmaster" susitikimo vadovui, kuris Jus ir pristatys; susitikimo įvertinimo dalies pabaigoje, jam arba jai grąžinsite valdymą. Jūs esate atsakinga(-s) už vertinimo komandą, kurią sudaro laikininkas, gramatikas, "ah" fiksuotojas ir improvizacijų sesijos vertintojai (jeigu Jūsų klubas tokių turi).

Paprastai kiekvienam pagrindiniam kalbėtojui paskiriamas vienas vertintojas, tačiau tai nėra būtina. Jūs galite vertinti bet kurią procedūrą (kai ji jau baigta), tačiau kiekvienas vertinimas turėtų būti glaustas. Vertinimo sesijos vykdymo būdai yra neriboti.

 • Prieš susitikimą
 • Drauge su „Toastmasters" susitikimo vadovu pasitikrinkite programą ir sužinokite, kaip ji bus vykdoma. Paklauskite, ar nebus planuotų įprasto susirinkimo formato pakeitimų. Atminkite, jog prasidedant susirinkimui privalote būti pasiruošęs.
 • Pasikvieskite savo vertintojų komandą, nurodykite, ką jie turės atlikti, ką vertins ir kokiais vertinimo kriterijais naudosis. Kiekvienam vertintojui patarkite pasikviesti savo kabėtoją ir aptarti specifinius kalbos vertinimo kriterijus, kurie siūlomi vadovėlyje.
 • Pateikdami vertintojams instrukcijas, pabrėžkite, jog įvertinimas yra pozityvus, padedantis veiksmas. Jų tikslas yra padėti „Toastmasters" klubo kolegoms tobulinti savo įgūdžius. Pabrėžkite, jog įvertinimas turėtų įtvirtinti arba bet jau padidinti kalbėtojo pasitikėjimą savimi.
 • Pakvieskite likusius vertinimo komandos narius ir priminkite jiems jų užduotis.
 • Paruoškite glaustą, tačiau išsamų pristatymą apie įvertinimo tikslą, metodus ir naudą (taip informuosite svečius). Įvertinimas yra pozityvus patyrimas skirtas padėti žmonėms įveikti netinkamus įpročius ir įtvirtinti gerus.
 • Atvykus į susitikimą
 • Įsitikinkite, jog atskiri vertintojai turi kalbėtojų ir lyderių vadovėlius bei supranta temos/projekto tikslus ir žino, kaip juos vertinti.
 • Pasisveikinkite su jau atvykusiais vertintojais. Jeigu kurio nors vertintojo neradote, pasitarkite su viceprezidentu mokymams ir paruoškite žmogų, kuris jį pakeis.
 • Patikrinkite kiekvieno kalbėtojo laiką ir informuokite laikininką
 • Atsisėskite kambario gale, kur galėsite matyti bendrą susitikimo ir jo dalyvių vaizdą.
 • Susitikimo metu
 • Apie viską, kas vyksta, rašykite pastabas (ir apie tai, kas vyksta, nors neturėtų). Pavyzdžiui: Ar klubo nuosavybė (trofėjai, plakatai, mokomoji medžiaga ir t.t.) yra tinkamai išdėstyti ir rodomi? Jeigu ne, tai kodėl? Ar yra trukdžių, kurių galėtų ir nebūti? Sukurkite kontrolinį sąrašą, kuris padėtų sekti susitikimą. Ar susitikimas ir kiekviena jo dalis prasidėjo ir baigėsi laiku?
 • Sekite kiekvieną programos dalyvį, vertinkite. Ieškokite tiek gerų, tiek prastų pasiruošimo, pristatymo, entuziazmo, stebėjimo ir bendro įsipareigojimų vykdymo pavyzdžių. Atminkite, jog Jums nereikia iš naujo įvertinti kalbėtojų, nors Jūs galite pridėti pastabų, kurias vertintojai praleido.
 • Prieš improvizacijų sesiją Jūs būsite paprašytas atsistoti ir trumpai informuoti auditoriją apie savo komandos vertinimo priemones bei būdus. Apibūdinkite, kokiu būdu ir kaip Jūsų komanda atliks vertinimus.
 • Pristatykite gramatiką, "ah" fiksuotoją ir laikininką. Leiskite šiems nariams trumpai pristatyti savo darbo tikslą.
 • Paprašykite gramatiko pasakyti šio susitikimo raktinį žodį (angl. „word of the day") .
 • Kai būsite paprašytas atlikti susitikimo įvertinimo dalį, atsistokite ir nueikite prie kalbėjimo pulto bei pristatykite kiekvieną kalbos vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas.
 • Jeigu „Toastmaster" susitikimo vadovas nepakviečia laikininko pristatyti savo ataskaitos, inicijuokite balsavimą už geriausią kalbėtoją (jeigu Jūsų klubas yra įsteigęs tokį apdovanojimą) - tai atlikite prieš individualių įvertinimų pateikimą.
 • Pateikite bendrą susirinkimo įvertinimą: naudokite savo pastabas, kurias užsirašėte pagal aukščiau pateiktas instrukcijas. Jūs galite aptarti įvertinimų kokybę. Ar jie buvo pozityvūs, optimistiški, padedantys? Ar jie nurodė tobulėjimo kelią? Tada pristatykite kiekvieną lyderio vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas.

"Toastmasters Klaipėda" - Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui "Toastmasters International". Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija 13 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje.

Toastmasters Klaipėda padeda:

 • įveikti auditorijos baimę
 • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) gebėjimus
 • plėtoti vadovavimo, lyderystės įgūdžius
 • ugdyti rezultatyvų minčių pateikimą ir gebėjimą bendrauti

Tai skatina:

 • pasitikėjimą savimi
 • sklandų bendravimą su aplinkiniais
 • asmeninį tobulėjimą

Baigę Toastmasters mokymų programas, gausite tarptautinius, pasaulyje pripažįstamus sertifikatus!

Metodika: Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

 • Nepraleiskime progos sudalyvauti nepamirštamame klubo renginyje, pasiklausyti įdomių kalbų, susipažinti su įdomiais ir optimistiškais žmonėmis.
 • Mūsų klube visada vyrauja draugiška ir šilta atmosfera. Kiekvienas renginys nepakartojamas. Būkite jo dalyviu ir jūs!
 • Norint atvykti į šį renginį svečio teisėmis NEMOKAMAI, būtina užpildyti svečio registracijos anketą.
Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketaApsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAI

„Toastmasters" klubų susitikimus sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Improvizacijų sesija.

Susitikimo dalis, kurios metu svečiai bei vakaro dienotvarkėje neįtraukti nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo auditorijai įgūdžius. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Kalbų trukmė 1-2 min.

 • Paruoštų kalbų sesija.

Šios susitikimo dalies metu keletas narių sako savo kalbas, paruoštas pagal komunikavimo bei lyderystės vadovėlių užduotis. Paprastai į dienotvarkę įtraukiami trys kalbėtojai; tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir pačio susitikimo trukmės.

 • Įvertinimų sesija.

Nariai žodiškai vertina kiekvieną paruoštą kalbą. Tai atliekama konstruktyviu būdu - naudojant pateiktus vertinimo kriterijus, atitinkančius kalbų sudėtingumą. Visi vakaro dalyviai taip pat pateikia patarimus ir komentarus kalbėtojams raštiškai - šie vertinimai atiduodami kalbėtojui asmeniškai.

Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

TM vakaras

Narystė: Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai. Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį. Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių ir žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.

Nario mokestis - 70 Eur pusmečiui.

Nario mokestis naudojamas:

 • Salės nuomai (13-14 tavo apsilankymų klube)
 • Metodinei medžiagai anglų ir lietuvių kalba
 • Renginių organizavimui
 • Mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai
 • Vakaro prizams ir dovanoms įteikti
Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis, kiekvienas iš jų - unikali mokymosi patirtis. Žemiau nurodyti vaidmenys, kuriuos būsite skatinami atlikti susitikimų metu, o taip pat ir patarimai, kaip juos atlikti kuo geriau. Toastmasters vaidmenys

Registruotis norimam vaidmeniui geriausia iš karto po renginio (viskas vyksta principu: pirmas priėjo - pirmas užsiregistravo). Jeigu lieka laisvų vaidmenų, klubo organizatoriai atsiunčia nariams laišką arba paskambina pasiūlydami užimti laisvus vaidmenis. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

KONTAKTAI NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE KLUBĄ: Saulius Ulba

Toastmasters Klaipėda Prezidentas

Saulius Ulba
8-615-41018

 

Paulius Naujokas 2013

Toastmasters Klaipėda svetainės administratorius

Paulius Naujokas
8-687-72897