Vakaro šeimininkas
(susitikimo vadovas)

Pagrindinė „Toastmasters" susitikimo vadovo pareiga yra būti nuoširdžiu šeimininku ir vykdyti visą programą, įskaitant ir dalyvių pristatymą. Jeigu susitikimo vadovas tinkamai neatlieka savo pareigų, gali nepavykti visas susirinkimas. Dėl akivaizdžių priežasčių ši užduotis paprastai skiriama nariui tada, kai jis susipažįsta su pačiu klubu ir jo procedūromis. Programos dalyviai turėtų būti pristatyti taip, kad sudomintų auditoriją ir motyvuotų kiekvieną narį klausytis. Susitikimo vadovas sukuria susidomėjimo, lūkesčių ir sugebėjimo suvokti/priimti atmosferą.

 • Prieš susitikimą
 • Drauge su viceprezidentu mokymams patikrinkite, ar buvo sugalvota speciali tema ir ar yra kokių nors programos pakeitimų.
 • Pasikvieskite improvizacijų sesijos vadovą ir aptarkite jo/jos pareigas. Taip pat improvizacijų sesijos vadovui pateikite programos dalyvių sąrašą - taip užtikrinsite, jog kalbas pateikiantys nariai nebus klausinėjami.
 • Iš karto sukvieskite kalbėtojus ir priminkite jiems, ką jie kalba. Pakalbėkite su jais ir sužinokite, koks jų kalbos pavadinimas, vadovėlio temos/projekto numeris, tikslą, kurį jie nori pasiekti, koks laiko periodas bus reikalingas, taip pat galite susižinoti įdomios informacijos, kuri pravestų juos pristatant (informaciją apie darbą, šeimą, pomėgius, išsilavinimą, kodėl šiai auditorijai buvo pasirinkta būtent ta tema ir t.t.).
 • Pasikvieskite bendrą vertintoją, kuris patvirtins paskyrimą. Paprašykite bendro vertintojo sukviesti visus vertinimo komandos narius (kalbų vertintojus, lyderių vertintojus, improvizacijų sesijos vadovą, laikininką, gramatiką ir t.t.) ir priminkite jiems jų pareigas/užduotis.
 • Kiekvienam kalbėtojui paruoškite įžangą. Tinkama įžanga svarbi kalbėtojo prezentacijos sėkmei. (Daugiau informacijos apie įžangų ruošimą rasite 74 puslapyje).
 • Pasiruoškite pastabas, mintis, kurios gali būti panaudotos užpildant tarpus/pauzes tarp programos dalių. Galite jų ir nepanaudoti, tačiau geriau turėkite jas paruoštas, taip išvengsite galimų tylos minučių.
 • Atminkite, jog „Toastmasters" susitikimo vadovo vaidmuo yra vienas vertingiausių patyrimų mūsų klubo darbe. Šis paskyrimas reikalauja kruopštaus pasiruošimo, tik taip užtikrinsite sklandžią susitikimo eigą.
 • Atvykus į susitikimą
 • Atvykite anksčiau, taip nepraleisite jokių paskutinės minutės reikalų.
 • Pasitikrinkite su kalbėtojais visus paskutinės minutės pasikeitimus.
 • Atsisėkite kambario priekyje, patarkite taip pat atsisėsti ir savo kalbėtojams - taip jie greičiau ir lengviau pasieks sceną bei kalbėjimo tribūną.
 • Susitikimo metu
 • Veikite nuoširdžiai, energingai ir ryžtingai. Užtikrinkite malonią auditorijos kelionę ir leiskite jiems jausti, jog viskas einasi puikiai.
 • Visada prieš ir po improvizacijos sesijų, po kiekvieno pasisakiusio kalbėtojo ir bendro vertintojo pasisakymų, skatinkite auditoriją palydėti savo kolegas plojimais.
 • Po savo pateikto pristatymo ir toliau stovėkite greta kalbėjimo pulto tol, kol kalbėtojas Jums linktelės, pasisveikins ir perims susitikimo valdymą; tada galite atsisėsti.
 • Kaip ir bet kurį kalbėtoją pristatykite bendrą vertintoją; tada bendras vertintojas pristatys kitus vertinimo komandos narius.
 • Kaip ir bet kurį kalbėtoją pristatykite improvizacijų sesijos vadovą. Jeigu improvizacijų sesijos vadovas pamiršta pakviesti laikininką skaityti pranešimą ar balsuoti už geriausią „improvizacijų sesijos kalbėtoją, padarykite tai už jį.
 • Iš eilės pristatykite kiekvieną kalbėtoją.
 • Kalbėjimo programos pabaigoje paprašykite laikininko pateikti ataskaitą ir balsuokite už geriausią kalbėtoją.
 • Trumpai vėl pristatykite bendrą vertintoją. Jeigu bendras vertintojas pamiršta pakviesti laikininką skaityti pranešimą ir balsuoti už geriausią vertintoją, padarykite tai už jį.
 • Kol skaičiuojami balsai, paraginkite svečius pateikti komentarus ir pastebėjimus, pranešimus (pavyzdžiui, kitos savaitės programos patvirtinimą).
 • Įteikite apdovanojimus (jeigu Jūsų klube taip darome).
 • Paprašykite pateikti „Dienos mintį/idėją" (jeigu Jūsų klube taip daroma).
 • Užbaikite susirinkimą, arba, jeigu tinka, dar kartą pristatykite prezidentą.

"Toastmasters Klaipėda" - Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui "Toastmasters International". Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija 13 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje.

Toastmasters Klaipėda padeda:

 • įveikti auditorijos baimę
 • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) gebėjimus
 • plėtoti vadovavimo, lyderystės įgūdžius
 • ugdyti rezultatyvų minčių pateikimą ir gebėjimą bendrauti

Tai skatina:

 • pasitikėjimą savimi
 • sklandų bendravimą su aplinkiniais
 • asmeninį tobulėjimą

Baigę Toastmasters mokymų programas, gausite tarptautinius, pasaulyje pripažįstamus sertifikatus!

Metodika: Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

 • Nepraleiskime progos sudalyvauti nepamirštamame klubo renginyje, pasiklausyti įdomių kalbų, susipažinti su įdomiais ir optimistiškais žmonėmis.
 • Mūsų klube visada vyrauja draugiška ir šilta atmosfera. Kiekvienas renginys nepakartojamas. Būkite jo dalyviu ir jūs!
 • Norint atvykti į šį renginį svečio teisėmis NEMOKAMAI, būtina užpildyti svečio registracijos anketą.
Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketaApsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAI

„Toastmasters" klubų susitikimus sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Improvizacijų sesija.

Susitikimo dalis, kurios metu svečiai bei vakaro dienotvarkėje neįtraukti nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo auditorijai įgūdžius. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Kalbų trukmė 1-2 min.

 • Paruoštų kalbų sesija.

Šios susitikimo dalies metu keletas narių sako savo kalbas, paruoštas pagal komunikavimo bei lyderystės vadovėlių užduotis. Paprastai į dienotvarkę įtraukiami trys kalbėtojai; tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir pačio susitikimo trukmės.

 • Įvertinimų sesija.

Nariai žodiškai vertina kiekvieną paruoštą kalbą. Tai atliekama konstruktyviu būdu - naudojant pateiktus vertinimo kriterijus, atitinkančius kalbų sudėtingumą. Visi vakaro dalyviai taip pat pateikia patarimus ir komentarus kalbėtojams raštiškai - šie vertinimai atiduodami kalbėtojui asmeniškai.

Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

TM vakaras

Narystė: Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai. Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį. Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių ir žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.

Nario mokestis - 70 Eur pusmečiui.

Nario mokestis naudojamas:

 • Salės nuomai (13-14 tavo apsilankymų klube)
 • Metodinei medžiagai anglų ir lietuvių kalba
 • Renginių organizavimui
 • Mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai
 • Vakaro prizams ir dovanoms įteikti
Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis, kiekvienas iš jų - unikali mokymosi patirtis. Žemiau nurodyti vaidmenys, kuriuos būsite skatinami atlikti susitikimų metu, o taip pat ir patarimai, kaip juos atlikti kuo geriau. Toastmasters vaidmenys

Registruotis norimam vaidmeniui geriausia iš karto po renginio (viskas vyksta principu: pirmas priėjo - pirmas užsiregistravo). Jeigu lieka laisvų vaidmenų, klubo organizatoriai atsiunčia nariams laišką arba paskambina pasiūlydami užimti laisvus vaidmenis. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

KONTAKTAI NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE KLUBĄ:

Saulius Ulba
Toastmasters Klaipėda Prezidentas

Saulius Ulba
8-615-41018

 

Paulius Naujokas 2013

Toastmasters Klaipėda svetainės administratorius

Paulius Naujokas
8-687-72897