Pasiruoštų kalbų vertintojas

Žmonės tampa „Toastmasters" klubų nariais norėdami patobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius, o šie įgūdžiai tobulinami per vertinimus. Nariai paruošia ir pristato savo kalbas pagal „Competent Communication" (liet. „Kompetentinga komunikacija") vadovėlių užduotis arba vykdydami „Competent Leadership" (liet. „Kompetentinga lyderystė") vadovėlio projektus atlieka lyderystės vaidmenis. Jūs galite tapti vertintoju ir vertinti kalbėtoją arba lyderį. Be savo žodinio įvertinimo, naudodami vadovėlyje pateiktus nurodymus, turėsite pateikti ir raštišką įvertinimą.

Vertinimo vaidmuo suteikia galimybę treniruoti tokius savo įgūdžius kaip klausymas, kritiškas mąstymas, grįžtamojo ryšio suteikimas ir motyvacija. Vertinant kalbėtoją Jūsų tikslas yra padėti kalbėtojui tapti drąsesniu ir geresniu kalbėtoju. Vertinant lyderį Jūsų tikslas yra padėti lyderiui pasitikėti savimi, tapti produktyvesniu ir gebančiu vadovauti komandai siekiant įgyvendinti numatytų tikslų. Jums reikėtų susipažinti su vertinamojo įgūdžių lygiu, įpročiais bei manieromis. Bendras Jūsų pateikiamas įvertinimas turėtų būti skatinantis ir motyvuojantis kalbėtoją arba lyderį tobulėti.

 • Prieš susitikimą
 • Atidžiai peržiūrėkite „Effective Evaluation" (liet. „Efektyvus vertinimas") vadovėlį, kurį rasite savo naujo nario rinkinyje.
 • Pabendraukite su kalbėtoju arba lyderiu ir sužinokite, kurį vadovėlio projektą jis arba ji pristatys. Peržiūrėkite projekto tikslus ir išsiaiškinkite, ką kalbėtojas arba lyderis tikisi pasiekti.
 • Įvertinimas bus naudingas kalbėtojui arba lyderiui tik tuo atveju, jeigu įvertinimui tinkamai pasiruošite. Išnagrinėkite projekto tikslus bei vadovėlyje pateiktas vertinimo instrukcijas. Atminkite, jog įvertinimo tikslas yra padėti žmonės tobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius įvairiose situacijose. Aktyviai klausydamiesi ir švelniai/atsargiai pateikdami naudingus patarimus, Jūs motyvuosite narius daugiau dirbti ir tobulėti. Kada parodote kaip reikia tobulėti, Jūs atveriate kitiems duris į reikalingų įgūdžių tobulinimą.
 • Atvykus į susitikimą
 • Kai įeinate į susitikimo salę, suraskite kalbėtoją arba lyderį ir pasiimkite jo arba jos vadovėlį.
 • Trumpam susitikite su bendru vertintoju ir pasitikrinkite, koks yra vertinimo sesijos formatas. Tada dar kartą susiraskite kalbėtoją arba lyderį ir pažiūrėkite, ar jie turi kokių nors pageidavimų, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti.
 • Susitikimo metu
 • Savo įspūdžius įrašykite vadovėlyje, drauge su atsakymais į įvertinimo klausimus.
 • Būkite kiek įmanoma objektyvesnis. Atminkite, jog geras įvertinimas droviems nariams gali įkvėpti gyvybės ir jėgų, o prasti įvertinimai gali nuliūdinti tuos narius, kurie padarė viską, ką galėjo. Visada kalbėtojui arba lyderiui nurodykite būdus, kurie gali padėti jam tobulėti.
 • tobulėti. Jeigu pateikiate žodinį įvertinimą, po pristatymo atsistokite ir pateikite įvertinimą. Savo įvertinimą pradėkite ir užbaikite paskatinimo arba pagyrimo fraze. Nors vadovėlyje būsite parašęs išsamius atsakymus į įvertinimo klausimus, neskaitykite nei klausimų, nei atsakymų. Jūsų žodinio įvertinimo laikas yra ribotas. Nebandykite savo kalba apimti per daug.
 • Pagirkite sėkmingą kalbą arba lyderystės užduoties įvykdymą ir būtinai pažymėkite, kas buvo gerai, kas pavyko sėkmingai. Pabrėžkite naudingus dalykus, tokius kaip šypsena ar humoro jausmas. Taip pat būtinai nurodykite kalbėtojui arba lyderiui akivaizdžias, rimtas klaidas: jeigu tai yra asmeniška, užrašykite, tačiau garsiai nesakykite. Jeigu kalbėtojas arba lyderis yra vertas, būtinai jį pagirkite ir taktiškai pateikite pasiūlymus tokiu būdu, kokiu pats norėtumėte juos išgirsti.
 • Po susitikimo
 • Lyderiui arba kalbėtojui grąžinkite vadovėlį su užpildytu atitinkamo kalbos projekto vertinimo instrukcijų lapu. Jeigu žodinio įvertinimo metu nepaminėjote, pridėkite paskatinimo žodį.

"Toastmasters Klaipėda" - Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui "Toastmasters International". Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija 13 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje.

Toastmasters Klaipėda padeda:

 • įveikti auditorijos baimę
 • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) gebėjimus
 • plėtoti vadovavimo, lyderystės įgūdžius
 • ugdyti rezultatyvų minčių pateikimą ir gebėjimą bendrauti

Tai skatina:

 • pasitikėjimą savimi
 • sklandų bendravimą su aplinkiniais
 • asmeninį tobulėjimą

Baigę Toastmasters mokymų programas, gausite tarptautinius, pasaulyje pripažįstamus sertifikatus!

Metodika: Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

 • Nepraleiskime progos sudalyvauti nepamirštamame klubo renginyje, pasiklausyti įdomių kalbų, susipažinti su įdomiais ir optimistiškais žmonėmis.
 • Mūsų klube visada vyrauja draugiška ir šilta atmosfera. Kiekvienas renginys nepakartojamas. Būkite jo dalyviu ir jūs!
 • Norint atvykti į šį renginį svečio teisėmis NEMOKAMAI, būtina užpildyti svečio registracijos anketą.
Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketaApsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAI

„Toastmasters" klubų susitikimus sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Improvizacijų sesija.

Susitikimo dalis, kurios metu svečiai bei vakaro dienotvarkėje neįtraukti nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo auditorijai įgūdžius. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Kalbų trukmė 1-2 min.

 • Paruoštų kalbų sesija.

Šios susitikimo dalies metu keletas narių sako savo kalbas, paruoštas pagal komunikavimo bei lyderystės vadovėlių užduotis. Paprastai į dienotvarkę įtraukiami trys kalbėtojai; tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir pačio susitikimo trukmės.

 • Įvertinimų sesija.

Nariai žodiškai vertina kiekvieną paruoštą kalbą. Tai atliekama konstruktyviu būdu - naudojant pateiktus vertinimo kriterijus, atitinkančius kalbų sudėtingumą. Visi vakaro dalyviai taip pat pateikia patarimus ir komentarus kalbėtojams raštiškai - šie vertinimai atiduodami kalbėtojui asmeniškai.

Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

TM vakaras

Narystė: Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai. Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį. Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių ir žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.

Nario mokestis - 70 Eur pusmečiui.

Nario mokestis naudojamas:

 • Salės nuomai (13-14 tavo apsilankymų klube)
 • Metodinei medžiagai anglų ir lietuvių kalba
 • Renginių organizavimui
 • Mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai
 • Vakaro prizams ir dovanoms įteikti
Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis, kiekvienas iš jų - unikali mokymosi patirtis. Žemiau nurodyti vaidmenys, kuriuos būsite skatinami atlikti susitikimų metu, o taip pat ir patarimai, kaip juos atlikti kuo geriau. Toastmasters vaidmenys

Registruotis norimam vaidmeniui geriausia iš karto po renginio (viskas vyksta principu: pirmas priėjo - pirmas užsiregistravo). Jeigu lieka laisvų vaidmenų, klubo organizatoriai atsiunčia nariams laišką arba paskambina pasiūlydami užimti laisvus vaidmenis. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

KONTAKTAI NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE KLUBĄ:

Saulius Ulba
Toastmasters Klaipėda Prezidentas

Saulius Ulba
8-615-41018

 

Paulius Naujokas 2013

Toastmasters Klaipėda svetainės administratorius

Paulius Naujokas
8-687-72897