Improvizacijų sesijos vadovas
(kalbų ekspromtu šeimininkas)

„Toastmasters" programa turi tradiciją - susirinkimo metu kalba kiekvienas narys. Kalbų ekspromtu sesija yra ta susirinkimo dalis, kuri užtikrina šią tradiciją. Šios dalies tikslas yra suteikti nariams progą pasisakyti bent vieną minutę ar daugiau. Kalbų ekspromtu šeimininkas paruošia ir pateikia temas; pageidaujamas maksimalus originalumas. Kiekvienam kalbėtojui gali būti paskiriama atskira tema arba narys gali atsitiktinai rinktis iš kelių pasiūlytų temų.

 • Prieš susitikimą
 • Drauge su „Toastmasters" susitikimo vadovu patikrinkite, ar yra pasirinkta susitikimo tema. Jeigu taip, paruoškite klausimus, kurie atitinka tą temą. Jeigu tema dar nepasirinkta, iš plataus pasirinkimo rato pasirinkite vieną temą. Idėjų galite pasisemti iš „The Toastmasters" žurnalo arba kitų leidinių. Nekartokite praėjusių savaičų improvizacijų sesijų tvarkaraščio temų idėjų.
 • Sužinokite, kas bus šio susitikimo kalbėtojai, vertintojai, bendras vertintojas ir susitikimo vadovas. Taip žinosite, į kokius kitus narius turėsite kreiptis. Programos dalyvius reikėtų kviesti kalbėti tik tuo atveju, jeigu klausimų/temų sesijos metu lieka laiko (kalbėtojai turėtų būti kviečiami vėliausiai).
 • Pasirinkite tokius klausimus, kurie įkvėptų kalbėtojus juos detaliai aiškinti, pateikti savo nuomonę ir t.t. Nepateikite per ilgų ar per sudėtingų klausimų. Suformuokite juos tokiu būdu, kad kalbėtojas aiškiai suprastų, apie ką norite kalbėti.
 • Jūsų komentarai turėtų būti trumpi. Jūsų užduotis yra suteikti galimybę kalbėti kitiems, o ne pačiam pateikti nedideles kalbas.
 • Atminkite, tvarkaraščių temos yra skirtos dviems tikslams siekti: visų pirma, jomis siekiama suteikti galimybę pasisakyti visiems sėdintiems salėje - ypatingai tiems, kurie nėra įtraukti į programą bei svečiams; ir antra, tvarkaraščių temos skirtos padėti žmonėms patiems savarankiškai mąstyti ir kalbėti.
 • Susitikimo metu
 • Po Jūsų pristatymo trumpai nurodykite tvarkaraščių sesijos tikslą.
 • Pristatykite tvarkaraščio temų programos planą. Jūsų pastabos turėtų būti glaustos, trumpos, tačiau entuziastingos.
 • Skatinkite kalbėtojus savo atsakymuose panaudoti gramatiko nurodytą "raktinį susitikimo žodį".
 • Įsitikinkite, jog visi supranta, kiek daugiausiai laiko jie gali skirti savo atsakymams ir kaip veikia laiko fiksavimo priemonės (jeigu to dar nenurodė laikininkas).
 • Glaustai pateikite klausimą, tada pakvieskite narį, kuris turės atsakyti.
 • Tai padeda pasiekti dviejų tikslų: visų pirma, atkreipiamas visų dėmesys - kiekvienas narys galvoja, ką pasakytų/atsakytų, jeigu jis arba ji būtų pakviesta(-s) kalbėti; ir antra, tokiu būdu suteikiama ekspromto elemento vertė, kadangi kiekvienam suteikiama galimybė patobulinti savo klausymosi ir mąstymo įgūdžius.
 • Kalbėtojus kvieskite atsitiktine tvarka. Venkite klausinėti tokia tvarka, kokia nariai sėdi kambaryje. Kiekvienam dalyviui užduokite skirtingą klausimą. Neklauskite dviejų žmonių to paties dalyko, nebent paprašysite vieno pasakyti argumentus „už", o kito - argumentus „prieš".
 • Stebėkite, kiek iš viso laiko praėjo! Pažvelkite į atspausdintą grafiką ir pažiūrėkite, kiek laiko skirta tvarkaraščio klausimams - atitinkamai nustatykite klausimų skaičių, kuris leistų savo susitikimo dalį baigti laiku. Net jeigu Jūsų dalis prasidėjo vėliau, stenkitės užbaigti laiku ir taip išvengti viso susitikimo laiko viršijimo.
 • Jeigu Jūsų klubas įteikia geriausio improvizacijų sesijos kalbėtojo apdovanojimą, improvizacijų sesijos pabaigoje paprašykite laikininko pateikti ataskaitą, narių balsuoti už geriausią tvarkaraščio klausimo kalbėtoją ir perduokite jų balsus pareigūnui palaikančiam tvarką arba balsus skaičiuojančiam asmeniui. Jeigu klubas turi tvarkaraščio klausimų vertintoją, paprašykite jo arba jos ataskaitos ir grąžinkite susirinkimo valdymą susitikimo vadovui.

"Toastmasters Klaipėda" - Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui "Toastmasters International". Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija 13 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje.

Toastmasters Klaipėda padeda:

 • įveikti auditorijos baimę
 • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) gebėjimus
 • plėtoti vadovavimo, lyderystės įgūdžius
 • ugdyti rezultatyvų minčių pateikimą ir gebėjimą bendrauti

Tai skatina:

 • pasitikėjimą savimi
 • sklandų bendravimą su aplinkiniais
 • asmeninį tobulėjimą

Baigę Toastmasters mokymų programas, gausite tarptautinius, pasaulyje pripažįstamus sertifikatus!

Metodika: Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

 • Nepraleiskime progos sudalyvauti nepamirštamame klubo renginyje, pasiklausyti įdomių kalbų, susipažinti su įdomiais ir optimistiškais žmonėmis.
 • Mūsų klube visada vyrauja draugiška ir šilta atmosfera. Kiekvienas renginys nepakartojamas. Būkite jo dalyviu ir jūs!
 • Norint atvykti į šį renginį svečio teisėmis NEMOKAMAI, būtina užpildyti svečio registracijos anketą.
Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketaApsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAI

„Toastmasters" klubų susitikimus sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Improvizacijų sesija.

Susitikimo dalis, kurios metu svečiai bei vakaro dienotvarkėje neįtraukti nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo auditorijai įgūdžius. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Kalbų trukmė 1-2 min.

 • Paruoštų kalbų sesija.

Šios susitikimo dalies metu keletas narių sako savo kalbas, paruoštas pagal komunikavimo bei lyderystės vadovėlių užduotis. Paprastai į dienotvarkę įtraukiami trys kalbėtojai; tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir pačio susitikimo trukmės.

 • Įvertinimų sesija.

Nariai žodiškai vertina kiekvieną paruoštą kalbą. Tai atliekama konstruktyviu būdu - naudojant pateiktus vertinimo kriterijus, atitinkančius kalbų sudėtingumą. Visi vakaro dalyviai taip pat pateikia patarimus ir komentarus kalbėtojams raštiškai - šie vertinimai atiduodami kalbėtojui asmeniškai.

Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

TM vakaras

Narystė: Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai. Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį. Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių ir žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.

Nario mokestis - 70 Eur pusmečiui.

Nario mokestis naudojamas:

 • Salės nuomai (13-14 tavo apsilankymų klube)
 • Metodinei medžiagai anglų ir lietuvių kalba
 • Renginių organizavimui
 • Mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai
 • Vakaro prizams ir dovanoms įteikti
Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis, kiekvienas iš jų - unikali mokymosi patirtis. Žemiau nurodyti vaidmenys, kuriuos būsite skatinami atlikti susitikimų metu, o taip pat ir patarimai, kaip juos atlikti kuo geriau. Toastmasters vaidmenys

Registruotis norimam vaidmeniui geriausia iš karto po renginio (viskas vyksta principu: pirmas priėjo - pirmas užsiregistravo). Jeigu lieka laisvų vaidmenų, klubo organizatoriai atsiunčia nariams laišką arba paskambina pasiūlydami užimti laisvus vaidmenis. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

KONTAKTAI NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE KLUBĄ:

Saulius Ulba
Toastmasters Klaipėda Prezidentas

Saulius Ulba
8-615-41018

 

Paulius Naujokas 2013

Toastmasters Klaipėda svetainės administratorius

Paulius Naujokas
8-687-72897