Gramatikas

Būdami gramatiku turėsite galimybę patobulinti ir išplėsti savo klausymosi įgūdžius. Jūsų pagrindinė pareiga - aptarti lietuvių kalbos vartojimą susitikimo metu.

 • Prieš susitikimą
 • Pasirinkite „susitikimo žodį". Tai turėtų būti toks žodis, kuris padėtų nariams išplėsti savo žodyną, toks žodis, kuris būtų lengvai įtraukiamas į kasdienio bendravimo pokalbius, tačiau skiriasi nuo kitų žodžių, kuriuos žmonės paprastai naudoja išreikšdami savo mintis. Siūloma pasirinkti būdvardį arba prieveiksmį, kadangi jie lengviau pritaikomi nei daiktavardžiai ar veiksmažodžiai, tačiau galite pasirinkti bet kurį savo specialų žodį.
 • Pakankamai didelėmis raidėmis (kurias būtų galima įžiūrėti ir sėdint salės gale) atspausdinkite savo pasirinktą žodį, jo kalbos dalies pavadinimą (prieveiksmis, būdvardis, daiktavardis ir t.t.) ir trumpą apibrėžimą. Paruoškite sakinį, kuriame būtų pateiktas žodžio vartojimo pavyzdys.
 • Atvykus į susitikimą
 • Salės priekyje (papildomai galima ir gale), taip, kad visi matytų, padėkite savo vizualinę pagalbinę priemonę.
 • Paimkite tuščią popieriaus lapą ir šratinuką, taip pasiruošite pastabų rašymui, arba iš pareigūno, palaikančio tvarką, t.y. seržanto, gaukite gramatiko registravimo žurnalo kopiją (jeigu Jūsų klubas tokį turi).
 • Susitikimo metu
 • Kai Jus pristatys prieš improvizacijų sesijos dalį, praneškite, koks yra „susitikimo žodis", pateikite jo vartojimo pavyzdį, jo apibrėžimą, kokiai kalbos daliai jis priskiriamas ir paprašykite, kad visi vakaro dalyviai kalbėdami susitikimo metu jį panaudotų.
 • Trumpai paaiškinkite gramatiko vaidmenį.
 • Susirinkimo metu klausykite, kaip visi nariai vartoja žodžius. Surašykite keistų/netinkamai vartojamų žodžių pavyzdžius arba kalbos vartojimo klaidas (neužbaigti sakiniai; sakiniai, kurių viduryje pasikeičia mintis; netaisyklinga gramatika; neteisingi žodžių vartojimai r t.t.); būtinai pažymėkite, kas kokią klaidą padarė.
 • Pasižymėkite narius, kurie pavartojo „susitikimo žodį" (arba iš jo išvestą žodį), pažymėkite tuos, kurie jį pritaikė tinkamai arba netinkamai.
 • Kai vertinimo dalies metu Jus pakvies bendras vertintojas, išeikite į sceną ir pateikite ataskaitą. Aiškindami kiekvieną klaidą stenkitės nurodyti kaip reikėtų sakyti teisingai, o ne aiškinti, kas buvo blogai. Apžvelkite kūrybingos kalbos naudojimą ir paskelbkite narius, kurie teisingai arba neteisingai panaudojo „susitikimo žodį" (arba iš jo išvestą žodį).
 • Po susitikimo
 • Savo užbaigtą/užpildytą ataskaitą atiduokite nariui, kuris atsakingas už dokumentų saugojimą (jeigu Jūsų klube toks yra).

"Toastmasters Klaipėda" - Lyderystės ir viešojo kalbėjimo (arba retorikos, oratorystės) klubas priklauso pasauliniam lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklui "Toastmasters International". Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija 13 tūkstančių (!) toastmasters klubų visame pasaulyje.

Toastmasters Klaipėda padeda:

 • įveikti auditorijos baimę
 • lavinti viešojo kalbėjimo (oratorystės) gebėjimus
 • plėtoti vadovavimo, lyderystės įgūdžius
 • ugdyti rezultatyvų minčių pateikimą ir gebėjimą bendrauti

Tai skatina:

 • pasitikėjimą savimi
 • sklandų bendravimą su aplinkiniais
 • asmeninį tobulėjimą

Baigę Toastmasters mokymų programas, gausite tarptautinius, pasaulyje pripažįstamus sertifikatus!

Metodika: Klubo nariai tobulėja pagal Lyderystės ir Viešojo kalbėjimo programas. Pasiekus bet kurią iš programose minimų pakopų, klubo narys oficialiai pagerbiamas klube, gauna "Toastmasters International" sertifikatą, o į jo darbovietę, jam pageidaujant, "Toastmasters International" nusiunčia liudijimą apie klubo nario atitinkamus pasiekimus lyderystės ar viešojo kalbėjimo srityse.

 • Nepraleiskime progos sudalyvauti nepamirštamame klubo renginyje, pasiklausyti įdomių kalbų, susipažinti su įdomiais ir optimistiškais žmonėmis.
 • Mūsų klube visada vyrauja draugiška ir šilta atmosfera. Kiekvienas renginys nepakartojamas. Būkite jo dalyviu ir jūs!
 • Norint atvykti į šį renginį svečio teisėmis NEMOKAMAI, būtina užpildyti svečio registracijos anketą.
Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketaApsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAI

„Toastmasters" klubų susitikimus sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Improvizacijų sesija.

Susitikimo dalis, kurios metu svečiai bei vakaro dienotvarkėje neįtraukti nariai išbando savo kūrybinius kalbėjimo auditorijai įgūdžius. Jiems pateikiami iš anksto paruošti, bet dalyviams nežinomi klausimai įvairiausiomis temomis. Kalbų trukmė 1-2 min.

 • Paruoštų kalbų sesija.

Šios susitikimo dalies metu keletas narių sako savo kalbas, paruoštas pagal komunikavimo bei lyderystės vadovėlių užduotis. Paprastai į dienotvarkę įtraukiami trys kalbėtojai; tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo susitikimo programos ir pačio susitikimo trukmės.

 • Įvertinimų sesija.

Nariai žodiškai vertina kiekvieną paruoštą kalbą. Tai atliekama konstruktyviu būdu - naudojant pateiktus vertinimo kriterijus, atitinkančius kalbų sudėtingumą. Visi vakaro dalyviai taip pat pateikia patarimus ir komentarus kalbėtojams raštiškai - šie vertinimai atiduodami kalbėtojui asmeniškai.

Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

TM vakaras

Narystė: Klubo nariais gali tapti visi pilnamečiai asmenys, kalbantys lietuviškai. Klubo nariu tampama užpildžius nario anketą, klubo narių daugumai nubalsavus už naujo nario priėmimą bei sumokėjus nario mokestį už pusmetį. Nauji nariai užregistruojami "Toastmasters International" organizacijoje, gauna metodinę medžiagą, asmeninį mentorių ir žurnalo "Toastmasters" prenumeratą.

Nario mokestis - 70 Eur pusmečiui.

Nario mokestis naudojamas:

 • Salės nuomai (13-14 tavo apsilankymų klube)
 • Metodinei medžiagai anglų ir lietuvių kalba
 • Renginių organizavimui
 • Mokesčiams "Toastmasters International" organizacijai
 • Vakaro prizams ir dovanoms įteikti
Apsilankyk klubo susitikimuose net 2 kartus NEMOKAMAIToastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

Klubo susitikimų metu Jūs atliksite įvairius vaidmenis, kiekvienas iš jų - unikali mokymosi patirtis. Žemiau nurodyti vaidmenys, kuriuos būsite skatinami atlikti susitikimų metu, o taip pat ir patarimai, kaip juos atlikti kuo geriau. Toastmasters vaidmenys

Registruotis norimam vaidmeniui geriausia iš karto po renginio (viskas vyksta principu: pirmas priėjo - pirmas užsiregistravo). Jeigu lieka laisvų vaidmenų, klubo organizatoriai atsiunčia nariams laišką arba paskambina pasiūlydami užimti laisvus vaidmenis. Išbandyk save jau dabar ir tobulėk.

Toastmasters Klaipėda svečio registracijos anketa

KONTAKTAI NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU APIE KLUBĄ:

Saulius Ulba
Toastmasters Klaipėda Prezidentas

Saulius Ulba
8-615-41018

 

Paulius Naujokas 2013

Toastmasters Klaipėda svetainės administratorius

Paulius Naujokas
8-687-72897